company logo

POMR?INE
Written by Ivo Dijan   
Monday, 20 December 2010 23:25

Pomr?ina Mjeseca

Objanjenje pojave

Pomr?ina Mjeseca doga?a se kada Mjesec u?e u Zemljinu sjenu, to je mogu?e samo kada je Mjesec u fazi utapa (pun Mjesec). Jo u 3. stolje?u p.n.e. je Aristarh, vidjevi oblik Zemljine sjene na Mjesecu, zaklju?io da je Zemlja okrugla.

Pomr?ine Mjeseca traju mnogo due od Sun?evih jer je Zemljina sjena mnogostruko ve?a od Mjese?eve.

Potpuna, djelomi?na i pomr?ina Mjeseca u polusjeni

Potpunom pomr?inom Mjeseca nazivamo pojavu kada cijeli Mjesec u?e u Zemljinu sjenu. Pojava kada samo dio Mjese?evog diska u?e u Zemljinu sjenu naziva se djelomi?na pomr?ina. Ako Mjesec prolazi samo kroz Zemljinu polusjenu, govorimo o pomr?ini u polusjeni.

Za vrijeme potpune pomr?ine Mjesec nikad ne pada u potpuni mrak, ve? poprima jednu crveno-sme?u nijansu. Ova je pojava posljedica loma svjetlosti (refrakcije) u Zemljinoj atmosferi koja najvie raspruje plavu svjetlost (zbog ?ega je nebo danju plavo), a najmanje crvenu. Crvena svjetlost koja se ne raspri potpuno u atmosferi nastavlja (nakon loma) svoj put prema Mjesecu i ?ini ga crvenim.

Ponekad se, kad je Mjesec u vrijeme pomr?ine blizu obzora, moe dogoditi da se istovremeno nad horizontom vide i Sunce i Mjesec, to se ?ini nemogu?im s obzirom da bi se Zemlja trebala nalaziti to?no izme?u ova dva tijela. I ova je pojava posljedica loma svjetlosti u Zemljinoj atmosferi. Sva tri tijela zaista se nalaze na istom pravcu, no usljed loma svjetlosti, prividni poloaji Sunca i Mjeseca su promijenjeni u odnosu na njihove stvarne poloaje. Da kojim slu?ajem Zemlja nema atmosfere, oba bi tijela u tom trenutku bila ispod horizonta.

Pomr?ina Sunca

Kako nastaju pomr?ine Sunca

Do pomr?ine Sunca dolazi kada Mjese?eva sjena pro?e preko povrine Zemlje, to se moe dogoditi samo kada je Mjesec u fazi mla?aka. Ovisno o trenuta?noj udaljenosti Mjeseca i Sunca od Zemlje, te o poloaju promatra?a na Zemljinoj povrini, moe nastupiti jedna od tri vrste pomr?ina Sunca: potpuna, djelomi?na i prstenasta.

Potpuna i djelomi?na pomr?ina Sunca

U slu?aju potpune pomr?ine Sunca, Mjese?ev disk ?e potpuno prekriti Sunce. Pomr?ina Sunca se moe opaziti s relativno uskog pojasa (putanja totaliteta) na Zemljinoj povrini preko kojeg prolazi Mjese?eva sjena. Promatra?i koji se nalaze u neto irim pojasevima oko putanje totaliteta nalaze se u Mjese?evoj polusjeni, te mogu vidjeti djelomi?nu pomr?inu Sunca, dok se s ostatka povrine Zemlje pomr?ina uop?e ne?e vidjeti.

U trenutku neposredno prije totaliteta, kada se posljednja zraka Sunca probije iza Mjese?evog diska, doga?a se pojava tzv. "dijamantnog prstena" (slika lijevo). Ista se pojava moe uo?iti i neposredno nakon totaliteta.

Prstenasta pomr?ina Sunca

Promatraju?i Sunce i Mjesec, posebno u vrijeme pomr?ine Sunca, moze se uo?iti da su sli?nih kutnih dimenzija. Iako se na nebu ?ine jednakima, u stvarnosti je Sunce mnogo ve?e. Sun?ev je promjer (1 392 000 km) ?ak 400 puta ve?i od Mjese?evog (3476 km), ali je Sunce isto toliko puta (u prosjeku) dalje od Mjeseca, pa nam se zato ?ine jednakima.

No, kutne dimenzije Mjeseca i Sunca nisu uvijek jednake, ve? se mijenjaju. Razlog tome su blago elipti?ne putanje, kako Zemlje oko Sunca, tako i Mjeseca oko Zemlje. Kako se mijenjaju udaljenosti Mjeseca i Sunca od Zemlje, tako se mijenjaju i njhove kutne dimenzije. Promjer Sunca kre?e se od 31.5' (lu?ne minute), kada je Zemlja u afelu, do 32.6', kada je Zemlja u perihelu. Promjer Mjeseca kre?e se od 29.1' (29.1. lu?nih sekundi), kada je Mjesec u apogeju (najdalje od Zemlje), do 33.9', kada je Mjesec u perigeju (najblie Zemlji). Kada je Mjesec u apogeju a Zemlju u perihelu, te u svim drugim trenucima kada je Mjese?ev disk na nebu manji od Sun?evog, moe do?i samo do prstenaste pomr?ine Sunca (slika 3.) jer Mjese?ev disk ne moe u potpunosti pokriti Sunce. 


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.