company logo

Written by Ivo Dijan   
Tuesday, 13 September 2011 14:34

Europski astronomi otkrili su 50 novih planeta izvan našeg Sun?evog sustava , uklju?uju?i 16 koji su sli?ne veli?ine kao i Zemlja, piše Daliy Mail.

o je najve?i broj ikada prona?enih planeta u jednome danu. Najve?a planeta od svih je HD 85512 b, a od Zemlje je ve?a 3,6 puta.

Udaljena je 36 svjetlosnih godina od zvijež?a Vela.

Ova otkri?a govore da se oko zvijezda sli?nim Suncu nalaze brojne planete. Planeta HD 85512 b je jedina od svih koja se nalazi u zoni u kojoj je mogu? život.

Takva planeta bi mogla imati vodu u teku?em stanju, što je ?ini potencijalno naseljivom. Nova otkri?a su prezentirana na konferenciji "Extreme Solar Systems" u Wyomingu u SAD-u. U?estvovalo je 350 eksperata

Planete su otkrivene teleskopom The High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS), koji je postavljen u opservatoriju La Silla u ?ileu.

- Otkri?e planete HD 85512 b ukazuje na mogu?nost otkrivanja drugih naseljivih planeta oko zvijezda sli?nih Suncu. Radi se o Super-Zemljama, rekao je astronom Michel Mayor sa Univerziteta u Ženevi, za Daily Mail

Super-Zemlje mogu biti ve?e od naše planete do deset puta. One su interesantne istraživa?ima jer se vjeruje da su pogodnije za razvoj života ?ak i od Zemlje

Potraga za planetama izvan Sun?evog sustava je po?ela prije više od 15 godina. Teleskopi su tada mogli otkriti samo velike planete poput Jupitera. Od tada su tehnike i tehnologija postali mnogo mo?niji.

Teleskop HARPS može otkriti planete veli?ine Zemlje. Ovim teleskopom je promatrano 376 zvijezda sli?nih Suncu. Otkriveno je da je više od polovine njih okruženo planetama, ali i da 40 posto njih imaju barem jednu planetu ve?u od Saturna.

 

 


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.